Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 13 LISTOPAD 2018r. OKA.4211.29.2018.4149.XIII.CW zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.