mail, message, email

Eko Media sp. z o.o.

27-200 Starachowice
ul. Radomska 29
e-mail: sekretariat@eko-media.eu

tel: +48 412 753 327
fax: +48 412 753 328

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:30 – 14:30

Nazwa firmy:
Siedziba:
REGON:
NIP:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
Forma prawna:
Kapitał zakładowy:
Prezes Zarządu:

EkoMedia sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 29
292 039 079
664-19-13-163
0000109223
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4 978 500,00 zł
Barbara Czerwińska