Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez EkoMedia Sp. z o.o. w 2018r., zgodnie z §37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r. W roku 2018 EkoMedia sp. z o.o. całość odsprzedanej odbiorcom końcowym energii elektrycznej zakupiła od ENERGA-OBRÓT SA . W związku z tym poniżej zamieszczamy informacje o strukturze paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej podane przez tą spółkę.