Informujemy, iż od miesiąca grudnia 2022 dla klientów Ekomedia Sp. z o.o. ul. Radomska 29 Starachowice, została na platformie EPUAP uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) za pomocą, której możecie Państwo przesyłać dokumenty i pisma drogą elektroniczną.

Art.  19c.  [Porozumienie w sprawie udostępnienia usługi na ePUAP]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zawrzeć porozumienie w sprawie udostępniania usług na ePUAP lub korzystania z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego z:

1)podmiotami, o których mowa w art. 2 ust. 3, realizującymi zadania publiczne,

2)innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne lub wspierającymi świadczenie tych zadań w celu realizacji strategii i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

– jeżeli wykażą interes faktyczny w udostępnianiu usług na ePUAP lub w korzystaniu z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego; ocena interesu faktycznego dokonywana jest z uwzględnieniem jego wpływu na bezpieczeństwo i interes publiczny.

 

 

Sprawy ogólne mogą Państwo załatwiać po wejściu na stronę EPUP i zalogowaniu się do swojego profilu zaufanego, a następnie – KATALOG SPRAW\SPRAWY OGÓLNE\ PISMO OGÓLNE do Podmiotu publicznego – https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Sprawy związane z Oświadczeniami i wnioskami Energetycznymi mogą Państwo załatwiać po wejściu na stronę EPUAP i zalogowaniu się do swojego profilu zaufanego, a następnie – ENERGETYKA\Energia – https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/energetyka/energia