Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów

elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii

elektrycznej.

 

Jakie obowiązki spadają na posiadacza magazynu energii elektrycznej :

  1. przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji – w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
  2. powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

W przypadku dodania magazynu energii do eksploatacji lub zmianie danych proszę skorzystać z poniższego formularza :


W jaki sposób przekazywać informacje :

  • przesyłać do nas drogą emaliową : sekretariat@eko-media.eu
  • Przesłać na nas adres korespondencji :

EkoMedia Sp. z o.o.

27-200 Starachowice

 ul. Radomska 29


Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do

sieci EkoMedia sp. z o.o. o   łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW :