EkoMedia Spółka z o.o.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel.: 412753327 ; e-mail sekretariat@eko-media.eu, 

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000109223; kapitał zakładowy 4 978 500,00 zł, REGON:
292039079 , NIP: 664-19-13-163
jako właściciel, oferuje na sprzedaż wózek podnośnikowy typ GPW3210.

Pojazd silnikowy – wózek podnośnikowy czołowy; typ GPW 3210, rok produkcji 1998, moc 44 kW, nr fabryczny 743549
Posiada UDT ważne do 03.2023 r.
Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym ogłoszeniem udziela pracownik Spółki, tel. 793174616 lub 600071713 

Cena proponowana, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy 16.800,00 zł brutto.