EkoMedia Spółka z o.o.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,  tel.: (41) 275-33-27; e-mail sekretariat@eko-media.eu

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000109223; kapitał zakładowy 4 978 500,00 zł, REGON: 292 039 079, NIP: 664-19-13-163

jako organizator przetargu – właściciel

zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 3/2022

mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności  pojazdu silnikowego – wózka podnośnikowego czołowego; 

typ GPW 3210, rok produkcji 1998, moc 44 kW, nr fabryczny 743549

 https://www.eko-media.eu/wp-content/uploads/2022/08/ogloszenie-wozek.pdf

https://www.otomoto.pl/oferta/gpw3210-przetarg-pisemny-wozek-podnosnikowy-typ-gpw3210-ID6ES8cP.html?isPreview=1