Funkcję sprzedawcy z urzędu na obszarze działania EkoMedia sp. z o.o. pełni :

PGE Obrót S.A. 35-959 Rzeszów ul. 8-go Marca 6