Stanowisko: Elektromonter Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych
EkoMedia sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków:

Ø  Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii kablowych SN-6 kV,15kV.

Ø  Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV.

Ø  Obsługa i eksploatacja wnętrzowych stacji transformatorowych 6/0,4kV,15/0,4kV.

Ø  Obsługa i eksploatacja układów pomiarowych energii elektrycznej SN i nN  (stacje transformatorowe, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje, urządzenia rozdzielcze, automatyki i sterowania)

Ø  Naprawa/zabezpieczenie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych lub zabezpieczenie miejsca uszkodzeń.

Ø  Wykonywanie przeglądów, oględzin, czynności łączeniowych przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz pomiarów elektrycznych

Ø  Wycinka drzew i gałęzi przy urządzeniach elektroenergetycznych nN i SN.

Ø  Pomiary, próby aparatury, urządzeń i instalacji  nN i SN.

Ø  Praca na wysokości.

Nasze wymagania:

Ø  Wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektroenergetyka lub pokrewnym.

Ø  Doświadczenie zawodowe w zakresie prac eksploatacyjnych i naprawczych na liniach, stacjach i urządzeniach energetycznych oraz urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych.

Ø  Umiejętność czytania schematów i sporządzania dokumentacji techniczno-rozliczeniowej z zakresu realizowanych czynności na stanowisku.

Ø  Wskazane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji powyżej 1 kV

Ø  Umiejętność komunikacji z klientami.

Ø  Umiejętność pracy w zespole, planowania własnej pracy oraz dbałość o bezpieczeństwo

Ø  Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

Ø  umowa o pracę

Ø  pełen etat

Ø  Stabilne zatrudnienie

Ø  Możliwość rozwoju zawodowego

Ø  Przyjazną atmosferę pracy

CV należy składać na adres:

EkoMedia sp. z o.o.
ul. Radomska 29
27-200 Starachowice
lub elektronicznie kadry@eko-media.eu