Struktura Paliw

  • Drukuj

Informacja dla odbiorców

o strukturze paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej

sprzedanej przez EkoMedia Sp. z o.o. w 2018r.,

zgodnie z §37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r.

W roku 2018 EkoMedia sp. z o.o. całość odsprzedanej odbiorcom końcowym energii elektrycznej zakupiła od ENERGA-OBRÓT SA

. w związku z tym poniżej zamieszczamy informacje o strukturze paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej podane przez tą spółkę.

ico pdf