(Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 01-01-2019)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr : KA.4211.29.2018.4149.XIII.CW zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.