(Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 01-01-2018)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 07 grudnia 2017r. 

Nr OKA.4211.69(3).2017.4191.XII.AZa.Zmd,  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.