Firma EkoMedia sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu przeglądu stacji
transformatorowych średnich napięć , oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych
instalacji elektrycznych kabli energetycznych , rozdzielnic elektrycznych
wykonujemy, również usługi lokalizacji kabli energetycznych w terenie.