mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności  urządzenia – transformatora żywicznego 3 fazowego ALSTOM TZA 1000/6, 

rok produkcji 2002, moc 1000 kVA/6000 V, nr 2602S41001