EkoMedia Spółka z o.o.

 

 z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,  tel.: (41) 275-33-27; e-mail sekretariat@eko-media.eu, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000109223; kapitał zakładowy 4 978 500,00 zł, REGON: 292 039 079, NIP: 664-19-13-163

 

 

jako organizator przetargu – właściciel zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 6/2022

 

mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności  pojazdu silnikowego – koparki ciągnikowej Ostrówek; typ KT 0160; rok produkcji 1988, moc 38,20 kW, nr fabryczny 617532

szczegółu we pliku – PDF