EkoMedia Spółka z o.o.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,  tel.: (41) 275-33-27; e-mail sekretariat@eko-media.eu,

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000109223; kapitał zakładowy 4 978 500,00 zł, REGON: 292 039 079, NIP: 664-19-13-163

 jako organizator przetargu – właściciel zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 4/2022

mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności  pojazdu silnikowego
– koparki ciągnikowej Ostrówek; typ KT 0160; rok produkcji 1988, moc 38,20 kW, nr fabryczny 617532

 https://www.eko-media.eu/wp-content/uploas/2022/08/ogloszenie-koparka.pdf

https://www.otomoto.pl/oferta/ostrowek-kt-0160-ekomedia-sp-z-o-o-przetarg-na-koparka-ciagnikowa-ID6ES96w.html?isPreview=1