Oferta wraz z Informacja o Sprostowaniu pomyłki na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej, uzyskanie wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających, uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót dla zamierzenia „Modernizacja sieci elektroenergetycznej” składającej się z dwóch części”

Czytaj dalejOferta wraz z Informacja o Sprostowaniu pomyłki na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej, uzyskanie wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających, uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót dla zamierzenia „Modernizacja sieci elektroenergetycznej” składającej się z dwóch części”