Taryfa (2)

ZMIANA TARYFY OSD

(Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 01-01-2017)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 08 grudnia 2016r.  nrOKA.4211.57(4).2016.4191.XI.AZa.Zmd,  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 

 

 ZMIANA TARYFY OSD NA 2016 r.

(Nowa taryfa będzie obowiązywać od 01-07-2016)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 7 Czerwca 2016 r. znak pisma Nr.  OKA-4211-17(7)/2016/4191/XI/AM  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 

plik do pobrania

 

 ZMIANA TARYFY OSD NA 2015 r.

(Nowa taryfa będzie obowiązywać od 01-01-2016)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 29 Grudnia 2015 r. znak pisma Nr. Nr OKA-4211-87(2)/2015/4191/X/AZa/Zmd,  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 

  plik do pobrania 

 

 

 

 ZMIANA TARYFY OSD NA 2015 r.

(Nowa taryfa będzie obowiązywać od 01-01-2016)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 27 Listopada 2015 r. znak pisma Nr. OKA-4211-46(6)/2015/4191/X/AZ a/Zmd, zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

plik do pobrania

 

 ZATWIERDZENIE TARYFY OSD NA 2015 r.

(Nowa taryfa będzie obowiązywać od 01-07-2015)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 16 Czerwiec 2015 r., znak pisma Nr. OKA 4211-14(8)/2015/4191/X/MMi1 , zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą wStarachowicach , ul Radomska 29.

plik do pobrania

 

 ZMIANA TARYFY OSD NA 2014 r.

(Nowa taryfa będzie obowiązywać od 01-01-2015)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 25 Listopada 2014 r., znak pisma OKA-4211-11(7)/2014/4191/IX/AZa, zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 

 

plik do pobrania

 

 

 

Nowa  Taryfa OSD na rok 2014

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 19  Maj 2014 r., znak pisma  Nr OKA-4211-11(7)/2014/4191/IX/Aza, zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

      TARYFA 2014  BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ OD 2014-07-01

Obowiązująca Taryfa OSD na rok 2014

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 20 grudnia 2013 r., znak pisma OKA-4211-84(4)/2013/4191/VIII/AZa/Zmd, zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 
Zmiana dotyczy tylko stawek opłaty przejściowej, które zgodnie z informacją Prezesa URE Nr 31/2013 z dn. 21.10.2013 r. obowiązują od dnia 01.01.2014 r.

OBECNA TARYFA 2014

2013 Stawki opłat za usługi dystrybucjne obowiązujące