"Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi EkoMedia sp. z o.o. zawarła umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej"

1. Axpo Polska sp. z o.o  
2. DUON Marketing and Trading S.A.
3. ENERGA-OBRÓT S.A.  
4. PAK-Volt S.A.  
5. PKP Energetyka S.A.  
6. PGE Obrót S.A.  
7. POLKOMTEL sp. z o.o  
8. Polski Prąd S.A.  
9. TAURON Sprzedaż sp. z o.o.