"Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi EkoMedia sp. z o.o. zawarła umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej"

1. Axpo Polska sp. z o.o
2. CEZ Trade Polska sp. z o.o.
3. Corrente sp. z o.o.
4. Corrente sp. z o.o. spółka komandytowa
5. DUON Marketing and Trading S.A.
6. ENERGA-OBRÓT S.A.
7. PAK-Volt S.A.
8. PKP Energetyka S.A.
9. PGE Obrót S.A.
10. POLKOMTEL sp. z o.o
11. Polski Prąd S.A.
12. TAURON Sprzedaż sp. z o.o.